Prawo administracyjne

Z uwagi na poddanie podmiotów działających na rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, Kancelaria posiada także znaczące doświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego, w skład którego wchodzi, m.in. reprezentowanie zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych przed organem nadzoru oraz sądami administracyjnymi.

 

Zakres pomocy:

 

  • obsługa klientów korporacyjnych w zakresie prawa administracyjnego,
  • pomoc w uzyskiwaniu różnorakich pozwoleń administracyjnych,
  • reprezentacja w postępowaniach przez sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.