Postępowanie cywilne

W ramach spraw z zakresu postępowania cywilnego Kancelaria posiada doświadczenie zarówno w postępowaniach cywilnych jak i administracyjnych. Posiadamy doświadczenie w zakresie zastępowania przedsiębiorców, w tym w szczególności zakładów ubezpieczeń, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w zakresie postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumenta oraz uznania postanowień wzorców umownych za niedozwolone.

 

Zakres naszej pomocy w ramach prawa cywilnego:

 

  • opracowywanie umów cywilnoprawnych,
  • windykacja należności,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o podział majątku wspólnego,
  • sprawy o alimenty,
  • sprawy o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy spadkowe,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego.