Prawo pośrednictwa ubezpieczeniowego

Kancelaria doradza w kwestiach pośrednictwa ubezpieczeniowego, m.in. w zakresie szkoleń agentów, wspomagając także siły szkoleniowe zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rejestracji pośredników ubezpieczeniowych oraz zawierania z nimi umów. Działa zarówno na zlecenie zakładów ubezpieczeń jak i pośredników ubezpieczeniowych. Kancelaria przygotowuje opinie dotyczące zasadności i przyczyn rozwiązania umów agencyjnych lub umów o współpracy zawieranych pomiędzy podmiotami rynku ubezpieczeniowego, doradza w kwestiach odpowiedzialności, zarówno zakładów ubezpieczeń jak i innych podmiotów działających na polskim rynku ubezpieczeniowym. Kancelaria ma również znaczące doświadczenie w reprezentowaniu zakładów ubezpieczeń w sprawach dotyczących świadczeń wyrównawczych na rzecz byłych agentów. Doradzamy zakładom ubezpieczeń w zakresie dotyczącym sporów o wypłatę odszkodowań z umów ubezpieczenia.