Prawo pracy

Zajmujemy się także zastępowaniem zakładów ubezpieczeń w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, w szczególności w postępowaniach dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy kadry menadżerskiej przedsiębiorcy, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę, dyskryminacji w ramach stosunku pracy.

 

Zakres pomocy:

 

  • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • sporządzanie regulaminów pracy i innych dokumentów, związanych z prawem pracy,
  • sporządzanie umów o pracę,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
  • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z prawem pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.