Bartłomiej Ślażyński – Radca prawny

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń, procedurze sądowej, prawie pracy i prawie handlowym. Radca prawny Bartłomiej Ślażyński występuje jako pełnomocnik stron w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w postępowaniach przez organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.


Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo na rzecz zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych w ramach ich bieżącej obsługi.


Bartłomiej Ślażyński w okresie od października 2000 roku do czerwca 2004 r. pracował Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Norwich Union S.A./ Sampo Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. oraz w Norwich Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. /Sampo Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A., gdzie w tym ostatnim w latach 2003-2004 jako Dyrektor Działu Prawnego.

 

Od lipca 2004 roku do marca 2008 r. roku Bartłomiej Ślażyński pracował w Dziale Prawnym w spółkach: Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A, AIG Asset Management (Polska) S.A., AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, należących do grupy AIG.


Od września 2007 r. Bartłomiej Ślażyński prowadzi prywatną praktykę prawniczą w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego.

 

Od kwietnia 2008 r. do kwietnia 2010 Bartłomiej Ślażyński współpracował z kancelarią Lovells w ramach zespołu korporacyjnego, sporów sądowych, instytucji finansowych oraz prawa pracy.