Ewa Auleytner - radca prawny

Specjalizuje się w prawie zobowiązań oraz w procedurze sądowej. Reprezentuje klientów Kancelarii w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w postępowaniach przez organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje kompleksowe doradztwo oraz reprezentowanie zagranicznych i krajowych przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), jak również osób fizycznych na etapie przedprocesowym, w toku postępowań sądowych, w tym w ramach dochodzenia roszczeń w toku postępowania upadłościowego oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Pani Mecenas reprezentowała z sukcesem producentów leków w postępowaniach sądowych dotyczących szkód na zdrowiu. W okresie od listopada 2000 r. do marca 2011 r. współpracowała z międzynarodowymi renomowanych kancelariach prawnych: White & Case, Hogan Lovells oraz Baker & McKenzie w ramach praktyki Rozwiązywania Sporów Sądowych.