Kancelarie

Kancelarie Radców Prawnych świadczą kompleksowe usługi prawne dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. Siedziby Kancelarii znajdują się w Warszawie i Piasecznie.

 

Wszechstronność oraz wnikliwa analiza zagadnień połączona z odpowiedzialnością za efekty doradzanych klientowi czynności są gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług. W każdej sprawie staramy się znaleźć jak najlepsze z punktu widzenia interesów klienta rozwiązanie. Prowadząc stałą obsługę prawną, staramy się nie tylko reagować na już powstałe problemy, ale również, wykorzystując znajomość działalności naszych klientów, wyprzedzać potencjalne zagrożenia. Działając w ten sposób zdobyliśmy zaufanie wielu firm i osób, co jest dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji. Dbamy o doskonałą jakość wzajemnych relacji, jesteśmy dyskretni i empatyczni. Staramy się skracać dystans na linii klient - prawnik, unikając stosowania prawniczego żargonu. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych, ale obsługujemy klientów w szerokim spektrum bardzo wielu dziedzin prawa.

 

Kancelaria zapewnia bezpośredni kontakt z radcami prawnymi i prawnikami z Kancelarii zarówno za pomocą poczty elektronicznej jak i telefonu.


Pomoc prawna świadczona jest przez zespół prawników i radców prawnych współpracujących z Kancelarią. Obecnie Kancelaria współpracuje na stałe z 4 radcami prawnymi oraz z 6 młodszymi prawnikami będącymi na aplikacji radcowskiej. Każdy z prawników i radców prawnych posiada odpowiednie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych działających na rynku usług finansowych, w tym ubezpieczeniowych. Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, a współpraca z praktykami w poszczególnych dziedzinach prawa pozwala nam zapewnić Państwu kompleksową i wartościową obsługę prawną.

 

Zapraszamy do współpracy.

Bartłomiej Ślażyński

radca prawny, partner

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń, procedurze sądowej, prawie pracy
i prawie handlowym. Radca prawny Bartłomiej Ślażyński występuje jako pełnomocnik stron
w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w postępowaniach przez organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi...

Więcej...

Aneta Ciechowicz-Jaworska

radca prawny, partner

  Aneta Ciechowicz-Jaworska jest radcą prawnym z ponad 15 – letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym świadczonym podmiotom gospodarczym. Aneta Ciechowicz-Jaworska jest specjalistą w prawie gospodarczym, w tym prawie korporacyjnym, prawie pracy i prawie ubezpieczeń gospodarczych...

Więcej...

Magdalena Nazar

radca prawny

  Magdalena Nazar zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów korporacyjnych i osób fizycznych,
w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, cywilnego i farmaceutycznego...

Więcej...

Ewa Auleytner

radca prawny

Specjalizuje się w prawie zobowiązań oraz w procedurze sądowej. Reprezentuje klientów Kancelarii w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w postępowaniach przez organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi...

Więcej...

Zakres praktyki i doświadczenie

Praktyka w ramach Kancelarii obejmuje prawo cywilne i gospodarcze, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych. Kancelaria wielokrotnie przygotowywała opinie w zakresie zagadnień dotyczących ubezpieczeń gospodarczych, zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych jak i osobowych. Opinie dotyczyły zarówno bieżącej działalności zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, agentów, brokerów czy też innych podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym ale również szczególnych kwestii związanych z podejmowaniem strategicznych decyzji dotyczących zmian sposobów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, zasad wprowadzania produktów ubezpieczeniowych na rynek czy też prawnych aspektów przygotowywania nowatorskich produktów ubezpieczeniowych oraz umów reasekuracji. Wspólnie z naszymi partnerami - zakładami ubezpieczeń uczestniczymy w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia.

 

Obecnie współpracujemy m. in. z kilkunastoma zakładami ubezpieczeń działającymi na polskim rynku.

 

Prawo pośrednictwa ubezpieczeniowego

  Kancelaria doradza w kwestiach pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rejestracji pośredników ubezpieczeniowych oraz zawierania z nimi umów. Działa zarówno na zlecenie zakładów ubezpieczeń jak i pośredników ubezpieczeniowych....

Więcej...

Postępowanie
cywilne

Kancelaria posiada doświadczenie zarówno w postępowaniach cywilnych jak i administracyjnych. Posiadamy doświadczenie w zakresie zastępowania przedsiębiorców, w tym w szczególności zakładów ubezpieczeń, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów....

Więcej...

Postępowanie
administracyjne

  Z uwagi na poddanie podmiotów działających na rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, Kancelaria posiada także znaczące doświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego...

Więcej...

Prawo
pracy

  Zajmujemy się także zastępowaniem zakładów ubezpieczeń w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, w szczególności w postępowaniach dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy....

Więcej...

Prawo
handlowe

  W zakresie prawa handlowego, poza doradztwem w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, Kancelaria doradzała, w szczególności, w zakresie zmian własnościowych podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym, upraszczania struktury organizacyjnej i prawnej.....

Więcej...

Prawo
podatkowe

W zakresie prawa podatkowego Kancelaria współpracuje z doświadczonymi doradcami podatkowymi...

Więcej...

Współpracujemy z kilkunastoma zakładami ubezpieczeń działającymi na polskim rynku

Kontakt

Biuro Kancelarii Radców Prawnych:

 

ul. Wilcza 31 lok. 10 A, 00-544 Warszawa

 

Tel./Fax 22 628 22 02

aneta.ciechowicz-jaworska@radca-warszawa.com.pl

bartlomiej.slazynski@radca-warszawa.com.pl

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego

Aneta Ciechowicz-Jaworska

 

ul. Ostródzka 234E, 03-289 Warszawa


Kancelaria Radcy Prawnego

Bartłomiej Ślażyński

 

ul. Rejtana 28, 05-500 Piaseczno

 

 

Drukuj